Open Windows

Managing the human side of developement ™

Nyheter

2021-02-02

Gratis Openwindowsgame tills pandemon är över
Läs mer

Logga in

användarnamn

lösenordFörsta sidan Glömt lösenord? Registrera dig

Sök

openwindows.se


Öppna Fönster Öppna Fönster


Utvecklar grupp och individ
Öppna Fönster är en upplevelsebaserad analys- och utvecklingsmetod för utveckling av Individ, Grupp, Ledarskap och Organisation. Öppna Fönster förbättrar kommunikationen, ökar öppenheten, kreativiteten och energin i grupper och företag. Målgrupper är styrelser, ledningsgrupper, projektgrupper och arbetsgrupper.

Öppenhet om verksamheten
Öppna Fönster handlar om relationer, om att se och bli sedd, om kommunikation och om öppenhet. Med öppenhet menas här öppenhet om den gemensamma verksamheten, den psykosociala arbetsmiljön och om välbefinnandet i laget, inte om öppenhet om privata angelägenheter.

Fönsterspelet
Fönsterspelet är en del av Öppna Fönster och är praktiskt och lättanvänt. Gruppmedlemmarna får en omedelbar återkoppling både på individ- och gruppnivå. Se exempel.

SvD
Redan 1994 uppmärksammade Svenska Dagbladet Öppna Fönster med en helsida under Personal & Management.

Stor efterfrågan
Konceptet efterfrågas mer och mer och erbjuds idag till företag och organisationer dels i form av direkta konsultinsatser dels genom försäljning av licenser till interna och externa konsulter.

Kurser
Kurser i grupputveckling med Öppna Fönster för organisationskonsulter och personalutvecklare genomförs i Stockholm och Göteborg.

Referensupphandling
Utvecklingsrådet för den statliga sektorn, nuvarande Partsrådet, genomförde 2006 en referensupphandling med hjälp av VHS, Verket för högskoleservice och utvärderade Öppna Fönster under 2007.

Högsta betyg
Open Windows fick högst betyg i utvärderingen. Ett sammandrag av rapporten kan du läsa här .

Rapporten i sin helhet finns att läsa på Partsrådets hemsida .