Open Windows

Managing the human side of developement ™

Nyheter

2021-02-02

Gratis Openwindowsgame tills pandemon är över
Läs mer

Logga in

användarnamn

lösenordFörsta sidan Glömt lösenord? Registrera dig

Sök

openwindows.se


Interpersonellt Relationstest Teamanalys - En helt ny metodik för att mäta grupputveckling!

Open Windows gruppanalysverktyg är helt nytt och har tagits fram av leg. psykolog Olof Rehn. Verktyget analyserar inte gruppmedlemmarna var för sig utan fokuserar på relationerna i gruppen. Testet ger ett mått på hur väl gruppmedlemmarna känner varandra. Det ger en indikation på hur stor öppenheten i gruppen är och hur långt gruppen kommit i sin utveckling.
Testet besvaras individuellt. Varje deltagare får via e-mail en länk till sina frågor. Svaren bearbetas centralt i Open Windows-server. En testledare administrerar gruppen.

Ny typ av nyckeltal
Resultatet struktureras grafiskt som individuella fönster, relationsfönster och gruppfönster och tolkas i analogi med Johari Fönster. Gruppens fönster eller Öppenhetsindex som det också kallas är exempel på en helt ny typ av nyckeltal för kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av verksamheter.

Teamutveckling
Att genomföra ett test av gruppen, antingen det rör sig om styrelsen, ledningsgruppen, projektgruppen eller arbetsgruppen med Open Windows gruppanalysverktyg är en lämplig och inspirerande startpunkt för en teamutveckling.

Att testa gruppen efter en teamutvecklingsaktivitet ger en intressant information om effekten av insatsen. Har det "öppna fältet" i Johari fönstren ökat i storlek så har deltagarna ökat sin kunskap om varandra. Öppenheten har ökat och teamutvecklingsinsatsen har gett effekt. Testet ger ett kvantitativt mått på utvecklingen av teamet.

Hur resultat presenteras.


För frågor och ytterligare information kontakta Olof Rehn Telefon: 070 395 26 45
E-post: olof.rehn@igloo.se