Open Windows

Managing the human side of developement ™

Nyheter

2021-02-02

Gratis Openwindowsgame tills pandemon är över
Läs mer

Logga in

användarnamn

lösenordFörsta sidan Glömt lösenord? Registrera dig

Sök

openwindows.se


Gasellföretag använder OpenWindows IGLOO utveckling levererar OpenWindows till SkySparc AB, ett Gasellföretag

"Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder. Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. Vårens Gasellträffar och höstens Gasellfester ger tillfälle att möta Gasellföretagen, som är mästare både på lönsam tillväxt och på att skapa nya jobb." DI
Läs mer om Dagens Industris utmärkelse på DI:s hemsida .


SkySparc AB, ett snabbväxande bolag som fått Dagens Industri's Gasell utmärkelse både 2010, 2011 och 2012, har vid flera tillfällen använt Open Windows tjänster. Läs mer om SkySparcs utmärkelse på SkySparcs hemsida.
Mattias Sandström, Partner på SkySparc säger "Vi är ett internationellt verksamt konsultbolag och för oss är god kommunikationsförmåga av central betydeslse. Igloo Utvecklings 360-undersökning gjorde att vi snabbt och enkelt kunde få en bild av våra konsulters kommunikationsförmåga och tillsammans med Igloos Utvecklings erfarenhet och rådgivning bidrog den till ett intressant och positivt samtal med vår personal som lett till bättre kommunikation - både internt och med våra kunder.

Olof Rehn, grundare av Igloo Utveckling och OpenWindows, kommenterar " Johari 360 enkäten som vi tagit fram ger feedback på deltagarnas upplevda kommunikationsstil och upplevda kommunikationsförmåga. Både processen och själva resultatet skapar en ökad medvetenhet om kommunikationen i företaget. Resultatet ligger till grund för ett öppnande samtal med personalen om fortsatt kommunikationsutveckling."