Open Windows

Managing the human side of developement ™

Nyheter

2021-02-02

Gratis Openwindowsgame tills pandemon är över
Läs mer

Logga in

användarnamn

lösenordFörsta sidan Glömt lösenord? Registrera dig

Sök

openwindows.se


Nöjda kunder
Från Utvecklingsrådets stora utvärdering av AB IGLOO Utvecklings uppdrag med sitt koncept Öppna Fönster.
Några citat från chefer och medarbetare efter 6 månader.
Klipp från Utveckla Nu 2007


-MED TANKE PÅ att insatserna begränsades till tre dagar är det fantastiskt att man åstadkom så mycket. Nästan hälften anser att arbetsklimatet och samarbetet har förbättrats. Det är betydligt bättre än vad jag förväntade mig, säger konsulten Gabriella Nilsson Fägerlind, som har gjort utvärderingen av Olikhet som tillgång.
- Projektet olikhet som tillgång har gett påtagligt positiva effekter på flera områden. De effekter som fått högst betyg i intervjuerna är:
Bättre förmåga att ge och ta emot feedback, bättre arbetsklimat, kommunikation och samarbete i gruppen samt ökad respekt för individuella olikheter.
- Mest påtagligt var de positiva effekterna på arbetsklimatet och kommunikationen samt ökade insikter i att olikhet är en tillgång.

Monica Malmqvist, tillförordnad enhetschef vid allmänna enheten på Länsstyrelsen i Stockholm
- Jag har gått ganska många utbildningar och lyssnat på föreläsningar, men Olikhet som tillgång var annorlunda. Eftersom hela avdelningen deltog, hände nya saker med gruppen med en gång. Trots att vi jobbat tillsammans länge upptäckte vi fler sidor hos varandra och knöt nya band.
- Förändringarna höll i sig även när vi kom tillbaka till kontoret. Samtalsklimatet är positivare, vi-känslan är starkare och vissa jobbar tätare än tidigare. Senast häromdagen nämnde en kollega Olikhet som tillgång i en diskussion. Utbildningen gjorde verkligen avtryck hos oss.

Initiativtagare till Tullverkets projekt var Susanne Andersson, kompetens- och resurschef på Kvalitetssäkrade operatörer, ett av Tullverkets sex kompetenscenter.
- Det här är ett sätt att skapa en arbetsplats där alla ryms och blir respekterade för vad de är, säger Susanne Andersson.
- Det måste få ta tid. Nu vågar fler säga vad de är bra på, och det kan påverka arbetsresultatet på sikt. Sådana här projekt bygger upp medarbetarnas självförtroende och självbild.

Åsa Gunnheden, tullinspektör, Tullverket
- Genom Olikhet som tillgång fick jag upp ögonen för hur olika människor kan uppfatta ett uttalande eller en händelse. Det är inte alls säkert att den jag pratar med förstår vad jag menar, hon eller han kan tolka det helt annorlunda. Det var nyttigt att lära sig att anpassa sitt sätt att prata och vara till den man möter.
- Efter utbildningen blev vi i arbetsgruppen öppnare mot varandra. Det var lättare att säga ifrån om något inte kändes bra. Vi blev mer lyhörda för varandras åsikter.

Monica Haara, Chef kompetenscenter kvalitetssäkrade operatörer Tullverkets intranät, 2007
"En utbildning som passar för hela Tullverket och den bör börjas uppifrån chefsnivå."


Mer än dubbelt så bra som konkurrenternas metoder!

Betyg Metod A Metod B Öppna Fönster
Mycket bra 17% 12% 42%
Ganska bra 68% 61% 52%
Ganska dåligt 16% 22% 4%
Mycket dåligt 0% 6% 3%


Tabellen är baserad på enkäter efter 6 månader redovisade i Partsrådets rapport.