Open Windows

Managing the human side of developement ™

Nyheter

2021-02-02

Gratis Openwindowsgame tills pandemon är över
Läs mer

Logga in

användarnamn

lösenordFörsta sidan Glömt lösenord? Registrera dig

Sök

openwindows.se


Öppna Fönster får bästa betyg i Utvecklingsrådets utvärdering
Utvecklingsrådet för den statliga sektorn genomförde 2005 en upphandling i konkurrens mellan landets etablerade konsultföretag. Upphandlingen kallades
Olikhet som tillgång och gällde metoder för att öka öppenheten inom svenska verk och myndigheter. Öppna Fönsterkonceptet från AB IGLOO Utveckling valdes tillsammans med två andra koncept för att utvärderas under 2006. Nu är utvärderingen klar och Öppna Fönster får det överlägset bästa resultat i utvärderingen! Det gäller både bedömningar från chefer och medarbetare. Läs mer om utvärderingen på utvecklingsrådets hemsida. Utvecklingsrådets rapport

Reflektioner
Modernt företagande kräver engagemang, delaktighet och fullt utnyttjande av medarbetarnas kunskap, kompetens och personlighet. Med ett arbetsklimat präglat av öppenhet, respekt, kreativitet och energi blir detta lättare att förverkliga.

Det positiva resultat som utvärderingen av detta referensuppdrag visat, har stärkt oss i övertygelsen att vårt pedagogiska angreppssätt, de grundläggande värderingar och antaganden som ligger till grund för metoden, är riktiga och meningsfulla. Öppna Fönster är en metod för ökad öppenhet, respekt, kreativitet och energi som visat sig fungera utmärkt i praktiken.

Vår metod har inget att göra med 70-talets sensiträningskurser där deltagarna skulle vända ut och in på sig själva. Öppenhet här är öppenhet om det som är relevant för samarbetet och trivseln på arbetet. Respekt för deltagarnas olikhet och integritet är en förutsättning.

Metoden skapar en bättre atmosfär med friskare och hälsosammare livsluft för företaget och de anställda. Metoden upplevs alltid positivt av medarbetarna och sprider ett gott humör. Det beror på att alla tycker att det är roligare att arbeta i en atmosfär präglad av öppenhet, respekt, kreativitet och energi.

Vi gläder oss särskilt åt att Öppna Fönster fick det överlägset bästa resultatet i deltagarnas skattning av metoden. Utvärderingen gjordes sex månader efter avslutat projekt och tyder på en bestående hög värdering.

Organisationsutveckling är inget som kan beordras. Det är något som gemensamt måste erövras i samspelet mellan medarbetarna och i samspelet mellan medarbetarna och ledningen.
AB IGLOO utveckling erbjuder konsultstöd för att detta samspel skall komma till stånd på ett kreativt och trevligt sätt.

Vi på IGLOO tycker att vi genom detta referensuppdrag fått ett kvitto på att vår metod är en av de bästa på marknaden när det gäller att utveckla arbetsgrupper och organisationer.