Open Windows

Managing the human side of developement ™

Nyheter

2021-02-02

Gratis Openwindowsgame tills pandemon är över
Läs mer

Logga in

användarnamn

lösenordFörsta sidan Glömt lösenord? Registrera dig

Sök

openwindows.se


Gratis Teamanalys för styrelsen, ledningsgruppen eller projektgruppen.

Som ett led i vår marknadsföringskampanj inleder OpenWindows Nyåret 2008 med att att under januari erbjuda gratis Teamanalys till styrelser, ledningsgrupper och arbetsgrupper.

Teamanalysen ger ett mått på hur väl deltagarna känner varandra i gruppen och i viss mån även ett mått på öppenheten i gruppen vid analystillfället. Analysmetoden testar relationerna i gruppen inte enskilda individer. Analysmetoden är helt ny och resultaten presenteras grafiskt i form av Johari fönster för både gruppen som helhet och för varje individ i gruppen. För att genomföra Teamanalysen behöver vi förnamn och en mailadress till deltagarna i teamet.
Om detta låter intressant är du välkommen att kontakta torsten.rehn@openwindows.se ; mobil:0735212716 eller olof.rehn@openwindows.se ; mobil: 0703952645 för mer information.

Så här går det till:
1. Tala med gruppen och försök intressera deltagarna för att delta i Teamanalysen. Deltagande skall vara frivilligt.
2. Maila namn och mailadresser till Open Windows.
3. Deltagarna klickar på länken i mailet till formuläret på OpenWindows hemsida.
4. När alla deltagare besvarat sina formulär kontaktar vi er per telefon för en kort återkoppling och översänder resultaten till den som är kontaktperson hos er.

Teamanalysen är en bra inledning på en utvecklingssatsning för gruppen. Grupputveckling handlar till stor del om att på ett respektfullt sätt lära känna varandra bättre och att öka kunskapen om varandra i gruppen. Detta får inte förväxlas med 70-talets sensiträning där det handlade om att vända ut och in på sig själv inför gruppen. Här handlar det i stället om att tillsammans erövra en öppen kommunikation om sådant som är relevant för verksamheten och för trivseln i gruppen.