Open Windows

Managing the human side of developement ™

Nyheter

2021-02-02

Gratis Openwindowsgame tills pandemon är över
Läs mer

Logga in

användarnamn

lösenordFörsta sidan Glömt lösenord? Registrera dig

Sök

openwindows.se


Utvecklingsrådet för den statliga sektorn upphandlar IGLOO utveckling som leverantör av konsulttjänster avseende utvecklings- och processtöd till myndiheter. Projektet går under namnet "Olikhet som tillgång". Öppna Fönster med Fönsterespelet är en av tre valda metoder.
Upphandlingen avser verksamhetsåret 2005/2006.

Utvecklingsrådet har bytt namn till Partsrådet. Läs mer på Parsrådets hemsida .